Política de privacitat

BRÚIXOLA, posa a la seva disposició la informació addicional concernent al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 de abril del 2016 (RGPD). En aquest sentit i alineat amb la política de privadesa de BRÚIXOLA basada en el model d’informació per capes o nivells, a continuació, recollim la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació bàsica relativa al tractament de dades que ha de conèixer.


Dades del Responsable:

Identitat: BRÚIXOLA
Registrada en el Registre Mercantil
Domicili:
Contacte: Envíens la teva consulta
Delegat de Protecció de Dades:info@bruixola.net


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BRÚIXOLA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades d’acord amb les següents finalitats:

  • Gestionar la preguntes i sol·licituds relacionades amb els serveis i productes de Brúixola
  • Enviament de comunicacions promocionals relacionades amb els serveis i productes de Brúixola.
  • En el cas que sigui un usuari que remet les seves dades curriculars s’utilitzessin per valorar la seva candidatura en ofertes d’ocupació de Brúixola.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals procedeixen directament dels interessats a través dels formularis habilitats per Brúixola en el lloc web.

Per quant temps conservem les seves dades?

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació comercial amb nosaltres fins que sol·liciti la supressió de les seves dades.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis.
La sol·licitud de retirada del consentiment per a l’enviament de comunicacions promocionals no condicionarà la situació com a client de Brúixola.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot dirigir una carta a Brúixola, a l’adreça Trinxant 104; Local, 08026, Barcelona, Espanya, o remetent un correu electrònic a info@bruixola.net indicant el dret que desitges exercir. Haurà d’acreditar-se la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del DNI.

Així mateix, li informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Valorem la seva col·laboració

A Brúixola procurem controlar, dins de les nostres possibilitats, l’ús correcte de les dades personals dels quals som responsables per part de tercers als qui els hi hàgim hagut de facilitar. Per tal motiu li sol·licitem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres entitats o centres, abans indicats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que procedeixi dur a terme.
Així mateix, per garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzats, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seva incorrecta, ens ho comuniqui al més aviat possible per procedir a l’oportuna esmena.

Brúixola Serveis de lleure i animació

Activitats per infants i joves, gimcanes, aventura, casal d'estiu, colònies escolar i d'estiu, animacions, festes, inflables, tallers, i molt més!

Abrir chat
Parla amb Brúixola
Hola 👋
Com et puc ajudar?